طرف خودشو میمالیده به سپر ماشین ! میگن چی کار میکنی بابا, میگه دارم اوقاتمو سپری میکنم

این وبلاگ هر روز با مطالب جدید بروز میشود ... هر روز سر بزنید

***************************
نظر فرموش نشه
ما با نظرات شما
انرژی میگیریم

***************************
اگر تونستید مطلب جدید برامون ارسال کنید تا در وبلاگ قرار بدیم و مار را در این راه یاری کنید . برای ارسال مطلب از همون بخش نظرات استفاده کنید
***************************


 


غضنفر از ساختمون ده طبقه میفته پایین، همه جمع میشن دورش، ازش میپرسن: آقا چی شده؟ میگه: والله منم تازه رسیدم!


این وبلاگ هر روز با مطالب جدید بروز میشود ... هر روز سر بزنید

***************************
نظر فرموش نشه
ما با نظرات شما
انرژی میگیریم

***************************
اگر تونستید مطلب جدید برامون ارسال کنید تا در وبلاگ قرار بدیم و مار را در این راه یاری کنید . برای ارسال مطلب از همون بخش نظرات استفاده کنید
***************************


 


غضنفر زمین میخوره، برای اینکه تابلو نشه تا خونه سینه خیز میره!

این وبلاگ هر روز با مطالب جدید بروز میشود ... هر روز سر بزنید

***************************
نظر فرموش نشه
ما با نظرات شما
انرژی میگیریم

***************************
اگر تونستید مطلب جدید برامون ارسال کنید تا در وبلاگ قرار بدیم و مار را در این راه یاری کنید . برای ارسال مطلب از همون بخش نظرات استفاده کنید
***************************


 


دو تا تنبل دراز كشيده بودند يكيشون داشته خميازه ميكشيده اون يكي ميگه داداش تا دهنت بازه لطفا اين اصغر ما رو هم صدا كن

این وبلاگ هر روز با مطالب جدید بروز میشود ... هر روز سر بزنید

***************************
نظر فرموش نشه
ما با نظرات شما
انرژی میگیریم

***************************
اگر تونستید مطلب جدید برامون ارسال کنید تا در وبلاگ قرار بدیم و مار را در این راه یاری کنید . برای ارسال مطلب از همون بخش نظرات استفاده کنید
***************************


 


دو تا تنبل دراز كشيده بودند يكيشون داشته خميازه ميكشيده اون يكي ميگه داداش تا دهنت بازه لطفا اين اصغر ما رو هم صدا كن

این وبلاگ هر روز با مطالب جدید بروز میشود ... هر روز سر بزنید

***************************
نظر فرموش نشه
ما با نظرات شما
انرژی میگیریم

***************************
اگر تونستید مطلب جدید برامون ارسال کنید تا در وبلاگ قرار بدیم و مار را در این راه یاری کنید . برای ارسال مطلب از همون بخش نظرات استفاده کنید
***************************


 


يارو سکه میندازه صندوق صدقات ٬ سوارش میشه


 


مشتری: این کت چنده؟
فروشنده: ۱۰۰ هزار تومان
مشتری: وای! اون یکی چنده؟
فروشنده: وای وای!!


 


از يکي ميپرسن فرق کچل با هواپیما می دونی چیه؟ میگه بابا ما سرمون ميشه کچل که اصلا فرق نداره هواپیما هم نکته انحرافی است


 


يکی از اين جوون های مغز قاطی پارچه می بره خیاطی می گه آقا اینو واسم کت شلوار بکن فردا نیام بگی سوزنم شکست چرخم خراب شد حال نداشتم اصلا پدر سگ بده نمی خوام بدوزی


 به يکي ميگن اگه تو دریا کوسه بهت حمله کنه چکار می کنی؟ می گه می رم بالای درخت .می گن : تو دریا که درخت نیست يارو می گه: مجبورم می فهمی ؟ مجبورررررم